NieuwsOpen SpaceManagementAdviesCursussenContactEnglish
Open Space conferenties: u haalt alles eruit wat erin zit

Een klassiek dilemma: wie mag er meedoen?
Iedereen die wel eens een vergadering of bijeenkomst heeft georganiseerd, kent het probleem. Om de zaken vlot voor elkaar te kunnen krijgen, zou je het liefste zo min mogelijk mensen willen uitnodigen. Maar om te zorgen dat alle betrokkenen zich ook inderdaad betrokken voelen, zou je eigenlijk iedereen mee moeten laten praten. Maar of er dan ooit een besluit komt...? Je kunt als alternatief een brede inspraakronde organiseren, waar niemand zich echt gehoord voelt en waar met de verkregen informatie vaak te weinig wordt gedaan. Allerlei andere vormen zijn ook denkbaar: het uitnodigen van vertegenwoordigers of het houden van een enquête, om er maar een paar te noemen. Maar steeds doet zich hetzelfde probleem voor: òf je praat met een beperkt aantal mensen òf het is slechts éénrichtingsverkeer. In beide gevallen zal de meerderheid zich niet echt betrokken voelen. En van mensen die zich niet betrokken voelen, hoef je over het algemeen maar weinig medewerking te verwachten.

Een enorm potentieel
Er is onder de betrokkenen bij een organisatie vrijwel altijd een veel groter potentieel aan ideeën, creativiteit, energie en visie aanwezig dan op het eerste gezicht lijkt. In de gangbare overlegstructuren komt dat potentieel te weinig uit de verf, waardoor er veel kansen blijven liggen. Met een Open Space conferentie boort u het verborgen potentieel aan, zodat het voor uw organisatie gaat werken. Enkele typische reacties na een Open Space conferentie: "Verrassend eenvoudig en toch zeer effectief, echt een voorbeeld van de kunst van het weglaten." "Ik had nooit gedacht dat er zoveel uit zou komen." "Een verfrissende benadering. Dit werpt een heel nieuw licht op wat we tot nu toe steeds gedaan hebben." "Ik werk hier al vijf jaar, maar ik heb nu pas het gevoel dat we echt contact met elkaar hebben gekregen."
Ook meer weten over hoe Open Space nieuw elan kan brengen in uw organisatie? Kijk op de Open Space pagina's of neem voor meer informatie contact op.

Management activiteiten afgestoten
De activiteiten van Auryn op het gebied van interim management en management advisering zijn ondergebracht bij Van Aetsveld. Zie voor meer informatie hierover de management pagina.

Meer weten?
Klik hier gerust even rond met behulp van de links links en neem dan contact op voor een ontspannen kennismakingsgesprek.